Jesus och den fria marknaden

För några år sedan skrev ekonomen William H. Peterson att ”det är så fascinerande att upptäcka att nästan alla världens huvudsakliga religioner upphöjer den gyllene regeln på ett eller annat sätt”. Han återgav de olika formuleringarna som han hade läst enligt följande. KRISTENDOMEN Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni Läs mer om Jesus och den fria marknaden[…]