Recension av Frihet & Fruktan

Frihet & Fruktan: tankar om liberalism lyder titeln på den bok debattören och krönikören Isobel Hadley-Kamptz har skrivit. Författaren syftar till att presentera grunderna för en ny typ av liberalism. Boken lever upp till sitt namn, för alla försvarare av frihet finns det goda skäl att frukta denna sortens liberalism. Några av författarens viktigaste poänger Läs mer om Recension av Frihet & Fruktan[…]