Statslöshet i medeltida Island

De som säger att staten är samhällsordningens moder menar att om staten inte fanns skulle allt urarta i våldsamheter, kaos och en låg levnadsstandard. De pekar på inbördeskrigen i Afrika, drogkrigen i latinamerika, och till och med till Djengis Kjan. De påstår att dessa exempel, som ju snarare är exempel på konkurrerande stater, är vad Läs mer om Statslöshet i medeltida Island[…]

Visa mig ett samhälle utan stat

De vill att du ska visa dem ett verkligt samhälle utan stat. Du försäkrar dig om att de inser att bara för att du motsätter dig att staten tillhandahåller försvar betyder det inte att du motsätter dig att andra organisationer tillhandahåller det. Det löjliga i att hävda något annat kan tydliggöras för dina motståndare genom Läs mer om Visa mig ett samhälle utan stat[…]

Anarki på Island: föredöme eller varnande exempel?

Kan erfarenheterna från de isländska vikingarna för åtta sekel sedan lära oss en läxa om riskerna med privatiseringar? Det anser i alla fall Jared Diamond. I sin artikel ”Living on the Moon”, som publicerades i New York Review of Books den 23 maj, 2002, skildrar Diamond den isländska vikingatiden som ett mardrömslikt exempel på hur Läs mer om Anarki på Island: föredöme eller varnande exempel?[…]