Att försvara det oförsvarbara: Förtalaren och ärekränkaren

Ska yttrandefriheten bara skydda det som den politiska eliten betraktar som önskvärt? Eller är det snarare dess funktion att skydda de som säger sådant som människor fruktar eller betraktar som farligt? Det är enkelt att förespråka yttrandefrihet när det gäller för de man håller med, men det svåra testet är kontroversiella uttalanden som vi kan Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Förtalaren och ärekränkaren[…]

Vissa saker äcklar så det inte finns ord att beskriva…

Så jag låter Rick Falkvinge göra det istället. Så här långt har det alltså gott. Vi har enligt historikerna lämnat feodaltiden bakom oss, men det feodala tänkandet finns kvar – framför allt hos feodalherrarna (den politiska makten). Dessa agerar som om de vore ett frälse. Och faktum är att deras lagar gör dem till just Läs mer om Vissa saker äcklar så det inte finns ord att beskriva…[…]

Om du tror på immaterialrätt, hur lär du då ut det till andra?

Detta är ett allvarligt problem och det visar tydligt på hur absurt det är att tro att en idé – oändligt reproducerbar och således inte knapp, och dessutom utlärd i det uppenbara syftet att få anhängare bland studenterna – på något sätt kan hållas tillbaka när den väl har släppts lös. Det enda sättet att bibehålla exklusivt innehav av en idé är att aldrig dela den med någon. Men detta strider givetvis mot själva lärandets natur.

Mises.org och förlagshistorien

Det kan ha varit enkelt att blanda ihop det arbete som gick åt till att skapa boken och bokens fysiska egenskaper med budskapet och tecknen i boken i sig. Faktum är att det är två helt olika saker, och alla framsteg som gjorts sedan den tiden har försökt att särskilja det som är knappt av naturen (papper, limhäftningen, tid) och det som är potentiellt möjligt att kopiera oändligt (idéerna och formuleringarna i själva boken).