Godtycklighet vs. godtycklighet

Johan Norberg skriver idag en krönika i Metro om fri invandring och Centerns nyligen lagda vision. Norbergs huvudargument går ut på att poängtera att Sverige från och med 1860 hade fri ut och invandring, och detta skall vara ett argument för att vi bör ha samma sak idag. Men Sverige 1860 och Sverige 2012 är Läs mer om Godtycklighet vs. godtycklighet[…]

Migro och äganderätten

Seasteading är intressant, men innan migro ger sig på dylika ämnen vore de bra om de kan visa att de förstår sig på äganderätten först. Att starta något som migro.se utan att unisont kunna klara av att svara på den centrala frågan om invandring ska vara tvångsfinansierad eller inte är smått märkligt. En enkel ja/nej Läs mer om Migro och äganderätten[…]

Svar angående kommentarer om migro.se

Det har kommit in många kommentarer och synpunkter på vårt inlägg ”Migro.se, det icke-liberala manifestet” via mises.se, Facebook och Twitter. Vi ska i detta inlägg försöka besvara de frågor som har uppstått och vara ännu mer tydliga. Till att börja med tycker vi att migro.se är ett bra initiativ för att det på det sättet Läs mer om Svar angående kommentarer om migro.se[…]

Migro.se, det icke-liberala manifestet

Idag startade det nya nätverket migro.se, så här beskriver de sig själva: Migro är ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi som står bakom migro företräder alla idén om fri rörlighet och ifrågasätter alla typer av hinder och gränser som finns idag. Vissa av formuleringarna i migro.se artiklarna borde inte uttalas i Läs mer om Migro.se, det icke-liberala manifestet[…]

Grönländsk byråkrati – ett isigt helvete

Staten började även bygga betonggetton runt om i de grönländska städerna; dessa groteska betongblock är bebodda än i dag och pryder bland annat de centrala delarna av Nuuk. Tusentals grönländare tvingades iväg från sina byar och sin tusentals år gamla kultur och in i dessa förvaringslådor där de fick bo i små fyrkanter till lägenheter. Varje lägenhetshus heter ”Blok” följt av en bokstav eller siffra – på äkta sovjetiskt manér. ”Blok P” är det största av dessa betongjättar och ligger i centrala Nuuk – i huset bor 1% av hela Grönlands befolkning.

Om fri invandring och påtvingad integration

I relation till ett givet område som folk immigrerar till är det inte analyserat vem, om någon, som äger (kontrollerar) detta område. Faktum är att för att kunna göra ovanstående argument applicerbart, är det – implicit – antaget att området i fråga är utan ägare, och att immigranterna beträder ett orört område (öppen gräns). Uppenbarligen kan detta inte lägre antas.

Libertarianismen och invandringen

I den värld som existerade före 1914 fanns inga invandringsfrågor och ingen invandringspolitik, och inte heller några egentliga gränskontroller. Istället förekom fri rörlighet i ordets rätta bemärkelse; det ställdes inga frågor, folk behandlas respektfullt, och man behövde inte ens ha några offentliga handlingar (pass) för att komma in i eller ut ur något land. Allt Läs mer om Libertarianismen och invandringen[…]

Detta land är vems land?

Vi människor har genererat så mycket konflikter, förstörelse, krig och andra samhälleliga störningar på grund av vårt misslyckande att respektera våra egendomsintressens okränkbarhet. Staten frodas av sådana kränkningar; den skulle inte kunna fungera utan dem. Vi har varit tanklösa nog att låta staten komma undan med dess skapade konflikter som sätter oss i krig med varandra