Media ligger risigt till

Det är inte sällan man hittar stolligheter i media, inte minst i ekonomi. SvD Näringsliv, till exempel, är en aldrig sinande källa till kommentarer utan grund, ”analyser” som inte säger någonting och keynesianska stollerier upphöjda till Sanningar. Men detta gäller samtliga media – och med internet finns möjlighet att själv hitta vari felen ligger. Något Läs mer om Media ligger risigt till[…]

Nätneutralitet är en seger för den styrande klassen

En seger för “yttrandefrihet och demokratiska principer”? Hur dumma tror de att vi är? Det har gjort ont att beskåda den gradvis ökade statliga kontrollen av internet i nätneutralitetens namn. Federal Communications Commissions (FCC) beslut att skriva om reglerna och deklarera internet som en allmännytta fastställer dealen. Detta innebär att nätindustring kartelliseras, och omvandlar vad Läs mer om Nätneutralitet är en seger för den styrande klassen[…]

Vi återvänder snart till ordinarie kvalitet

Förberedelser inför nätneutraliteten

För att skydda oss från oss själva så har amerikanska staten beslutat att internet behöver regleras. För att skydda amerikanska medborgare från de ondskefulla nätoperatörerna, så skall internet bli vad som räknas som ”public utility”, där en statlig myndighet bestämmer hur mycket nätoperatörerna får kontrollera internet (Reason.com). Detta är självklart bara början, inom kort så Läs mer om Förberedelser inför nätneutraliteten[…]

Skapade staten Internet?

Libertarianer brukar ofta hänvisa till Internet som ett typexempel på att frihet är uppfinningarnas moder. Motståndare brukar snabbt kontra med att Internet var en statlig uppfinning som än en gång bevisar att marknaden måste styras av statens stadiga hand. På ett sätt har kritikerna rätt, men inte på det sätt som de tror. Det är Läs mer om Skapade staten Internet?[…]

En ”avstängningsknapp” för staten

Internet – liksom tryckpressen innan den – är inte orsaken till förändringarna i samhället, utan enbart fordonet genom vilket fria sinnen kan utforska alternativen till de inhumana, destruktiva, ineffektiva, anti-livsimplikationerna som institutionerna inte kan separera sig ifrån. Frågan vi ställs inför är om livet tillhör de levande, eller till de sedan länge vördade systemen som insisterar på att de har auktoritet att kontrollera och förstöra liv för att uppnå organisationella intressen.