intellektuella

Reflektioner över statens ursprung och stabilitet

Baserat på denna definition av en stat är det lätt att förstå varför en önskan att styra en stat kan existera. För den som är en monopolist av slutgiltigt skiljedomsförfarande inom ett visst område kan stifta lagar. Och den som kan lagstifta kan också beskatta. Det är verkligen en avundsvärd position. Svårare att förstå är hur någon kan komma undan med att kontrollera en stat. Varför skulle andra stå ut med en sådan institution?

Naturliga eliter, intellektuella, och staten

Som grundläggande ekonomisk teori kunde förutsäga blev saker och ting värre, i och med övergången ifrån monarkisk till demokratisk en-man-en-röst styre och ersättningen av kungen för folket. Priset på rättvisa steg astronomiskt medan kvaliteten på lagen konstant försämrades. För vad den här övergången i slutändan innebar var att ett system med privatägt styre – ett privat monopol – ersattes av ett offentligägt styre – ett offentligägt monopol.