IP-debatten är förvirrad

Diskussionen om huruvida ”men of the mind” har rätt till deras skapelser, dvs idéer, blir ofta hätsk. Inte minst inom den libertarianska ”sfären” blir diskussionen ofta väldigt hetlevad. Exempelvis står så kallade objektivister ofta för ett mycket starkt skydd för ”IP” (intellectual property) medan andra anser att copyright och patent är ett statligt sanktionerat monopol som inte har på marknaden att göra.

Även om diskussionen är intressant, så är den ofta – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv – förvirrad. Man talar nämligen om en moralisk och naturlig ”rätt” som måste upprätthållas av staten, men glömmer ofta att tala om vad det egentligen är man har rätt till. (Jag är medveten om att allehanda IP-förespråkare blir provocerade av ett sådant uttalande, men ta ett djupt andetag och läs vidare – jag tänker förklara vad jag menar.)

Frågan man missar är nämligen vad marknaden syftar till. Neoklassisk ekonomi har sedan länge glömt varför hela den komplexa arbetsdelning som moderna och civiliserade samhällen med kapitalistiska ekonomier uppstått. Vad är anledningen till att modern produktion är så komplex att ingen av oss egentligen har en aning om – än mindre kan planera – hur någonting produceras?  […]

Åh nej, interaktiva böcker…

Amazon, som revolutionerade bokbranschen totalt med sin elektroniska bokplatta Kindle, lägger till ny funktionalitet. Kindle har tidigare sålts med en ”whispernet”-funktion, vilket betyder att man kunnat ladda ned böcker gratis via mobiltelenätet – och uppkopplingen har ingått i priset. (Naturligtvis har man även kunnat koppla upp via trådlösa nätverk, och billighetsversionen har ”bara” stöd för trådlöst Läs mer om Åh nej, interaktiva böcker…[…]

Immaterialrätt och libertarianism

Libertarianismens ursprungliga antagande borde ha varit att IP är ogiltigt – inte tvärtom. Trots allt har vi libertarianer redan insett att ”intellektuella” rättigheter, såsom rätten till ett rykte som skyddas av lagar mot förtal och ärekränkning, är ogiltiga. Varför skulle vi då förutsätta att andra lagar som skyddar abstrakta intellektuella rättighter är giltiga – speciellt artificiella rättigheter som endast är ett resultat av lagstiftning, dvs. påbud från den kriminella statens avdelning för påhittade lagar?