Att försvara det oförsvarbara: Dagbrott

Det finns i princip två metoder för att utvinna kol: dagbrott eller underjordiska gruvor. Underjordiska gruvor består av en invecklad uppsättning tunnlar, schakt och stag djupt under jorden. Personer som arbetar i sådana gruvor under lång tid drabbas ofta av ”dammlunga”, den fruktade gruvarbetarsjukdomen som orsakas av inandning av kolpartiklar. Underjordiska gruvor är farliga för Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Dagbrott[…]

Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen

Liberaler anser att individen individen är viktig. Liberaler ansåg redan på 1800-talet att individens utveckling var det allra viktigaste. ”Individen och individualism” var de progressiva och liberalernas slogan. Reaktionärer har attackerat detta ställningstagande sedan början av 1800-talet. 1700-talets rationalister och liberaler hävdade att det som behövdes var bra lagar. Urtida sedvanor som inte kunde rättfärdigas Läs mer om Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen[…]

Anmärkningar gällande den populära tolkningen av den “industriella revolutionen”

Det hävdas allmänt att den moderna industrialismens historia, och speciellt den brittiska “industriella revolutionen”, bidrar med empiriska bevis på den “realistiska” eller “institutionella” doktrinens korrekthet och helt och hållet exploderar ekonomernas “abstrakta” dogmatism. Ekonomerna förnekar att fackförbunden och statens arbetarvänliga lagstiftning varaktigt kan, och kunde, gynna hela den lönearbetande klassen eller höja deras levnadsstandard. Men Läs mer om Anmärkningar gällande den populära tolkningen av den “industriella revolutionen”[…]