Att försvara det oförsvarbara: Förtalaren och ärekränkaren

Ska yttrandefriheten bara skydda det som den politiska eliten betraktar som önskvärt? Eller är det snarare dess funktion att skydda de som säger sådant som människor fruktar eller betraktar som farligt? Det är enkelt att förespråka yttrandefrihet när det gäller för de man håller med, men det svåra testet är kontroversiella uttalanden som vi kan Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Förtalaren och ärekränkaren[…]

Debatt med skygglappar

Den partipolitiska debatten består mest om en massa gnäll om oväsentligheter uppbackat av en mängd procentsatser hit och dit. Frågan är hur många som egentligen mäktar med att lyssna på det – och som förstår det. Det är knappast så att väljare vinns eller förloras på grund av att a-kassan höjs eller sänks med en kvarts procentenhet. Men det är detta som tar fokus i debatten. Principfrågor finns knappt.

Och tur är väl det! För politikerna. För precis som vår statsminister uttryckte det så är idéer och principer farliga grejor. Varför? Jo, för att man genomskådar bluffen. Se t e x på Fredrik Segerfeldts frågor till socialdemokraternas företagsvänliga inkarnation:

– Tänker ni fortsatt driva krav om lagstadgad rätt till heltid?

– Fördubblad arbetsgivaravgift för unga – hur kan ni tro att ungas jobbmöjligheter stärks med höjda trösklar in på arbetsmarknaden?

– Vad händer med förmögenhetsskatten – kommer en ny att införas?

– Förslag om höjda marginalskatter – vilka konsekvenser får det på människors drivkrafter att utbilda sig, ta ökat ansvar, starta företag?

– Tänker ni införa vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn?

– Vad händer med fastighetsskatten?

Fredrik själv vet givetvis bättre än att ställa sådana här frågor. Han är långt  mer radikal än den genuina högerman han framstår som ovan. Men hur som helst visar frågorna tydligt vad som är fel med partipolitiken: principer ska alltid undvikas[…]

Sjätte föreläsningen: Politik och idéer

Under upplysningstiden, under de år då nordamerikanerna lade grunden för sin självständighet, och några år senare, då de spanska och portugisiska kolonierna förvandlades till självständiga nationer, var den förhärskande stämningen inom den västerländska civilisationen optimistisk. På den tiden var alla filosofer och statsmän helt övertygade om att de levde i början av en ny tidsålder, Läs mer om Sjätte föreläsningen: Politik och idéer[…]

Slaget om idéer

Ett samhälle som väljer mellan kapitalism eller socialism väljer inte mellan två samhällssystem; det väljer mellan samhälleligt samarbete eller samhällets upplösning […] Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen.