En mardröm och en uppenbarelse på badhuset

Jonny är skärrad, han har nämligen haft en mardröm. Om den viktigaste frågan i samhället – simhallarna. Det är många grupper som kämpar om herraväldet över de offentliga lokaler där det finns vatten i vilket människor kan bli blöta. Men Jonnys mardröm är inte poänglös, han kommer fram till en lösning som kommer göra att Läs mer om En mardröm och en uppenbarelse på badhuset[…]

Patriarkatet är dött, ned med patriarkatet!

Jonny har äntligen uppnått medelåldern och därmed utlovats medlemskap i patriarkatet. Men han blir överrumplad av identitetspolitikens intrikata spelregler. Han låter inte sina förhoppningar grusas. Planen är att göra karriär som populär tyckonom och genuskrigare utan att för den skull göra avkall på de fördelar som patriarkatsmedlemskapet innebär. Inbjudan har dock låtit vänta på sig. Läs mer om Patriarkatet är dött, ned med patriarkatet![…]

Fullpackat med värdegrund – Jonny Landers program för skolan!

Politik är att tycka; att tycka rätt och fint. Dessa saker tycker Jonny Lander är ypperliga kvaliteter i det politiska spelet. Känslorna blir starka när skolfrågor kommer på tal. Som politiker gäller det då att man inte ryggar tillbaka utan snarare utmanar sina rivaler och visar sig stark. I denna film utmanar Jonny utbildningsministern med Läs mer om Fullpackat med värdegrund – Jonny Landers program för skolan![…]

Ny politisk sakkunnig på mises.se

I många år har vi på mises.se trott att vårt uppdrag är att bevara frihetens filosofi och inte låta den blir urvattnad med socialliberailsm, minarkism, nyliberalism eller andra socialistiska avarter. Någon måste försvara dessa idéer i sin oförstörda form då det är lätt att de annars glöms bort och försvinner. Exempelvis var det väldigt svårt att få Läs mer om Ny politisk sakkunnig på mises.se[…]

Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10

Kristendomen förstör alltihopa “Och det hände sig vid den tiden att det från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.” Så skriver en historiker från första århundradet, och utan tvivel visste hans publik vad han talade om. Men vad var denna “skatteskrivning”? Moderna historiker tror att det kan ha rört sig om Läs mer om Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10[…]