Mises och jultomteprincipen

Utdrag från Mänsklig Handling: i kapitel 36 beskriver Mises den så-kallade ’Reservfonden’ och liknar den med jultomten. Se orginalutdraget på mises.org från juldagen. Tanken som ligger till grund för all interventionistisk politik är att den mer välbärgade delen av befolkningens inkomster och förmögenheten är en fond som fritt kan användas för att förbättra villkoren för de Läs mer om Mises och jultomteprincipen[…]

Mänskligt handlande: uppdatering om utskicket av de fyra första översatta kapitlen

Tack för alla glada hejarop sedan vi berättade om att vi är redo att publicera de fyra första kapitlen av Mänskligt handlande, den svenska översättningen av Ludwig von Mises mästerverk Human Action. 2016 är dock inte det år då alla tekniska problem är övervunna och robotorna helt redo att ta över allt. Så här en Läs mer om Mänskligt handlande: uppdatering om utskicket av de fyra första översatta kapitlen[…]

Fyra kapitel av Mänskligt handlande redo för publicering

Vi har idag glädjen att berätta om att vi känner oss tillräckligt klara med introduktionen och de fyra första kapitlen av den svenska översättningen av Human Action, Mänskligt handlande, för att låta fler läsa. De färdigöversatta kapitlen är skickade, i form av ett pdf-dokument, till er som var med om att sponsra projektet i crowdfunding-kampanjen. Läs mer om Fyra kapitel av Mänskligt handlande redo för publicering[…]

Uppdatering angående Mänskligt handlande

För ett år sedan lyckades vi samla in femtiotusen kronor för översättandet av Human Action. Det var väldigt många generösa människor som gick samman och möjliggjorde detta projekt. Sedan dess har vi arbetat väldigt mycket (så mycket att en som redigerar enbart arbetat halvtid för att ha tid) med översättningen och med redigeringen av det Läs mer om Uppdatering angående Mänskligt handlande[…]

Vi gjorde det!

Efter en 45 dagars lång insamlingsperiod kunde det under förra veckan konstateras att insamlingskampanjen lyckats. Vi gjorde det. Vi samlade in tillräckligt med pengar för att översätta Ludwig von Mises bok Human Action! Den svenska österrikiska rörelsen är ung, men den har visat sig vara väldigt stark. Kampanjen spreds på Flashback, Facebook och Twitter i Läs mer om Vi gjorde det![…]

Matematisk och ekonomisk logik

Den matematiska metoden måste förkastas, inte enbart på grund av dess ofruktsamhet. Den är en rakt igenom felaktig metod som startar från felaktiga antaganden och som leder till felaktiga slutsatser. Dess syllogismer är inte bara sterila; de avleder från studiet av verkliga problem och förvränger relationerna mellan de olika fenomenen.

Kapitalism

[Följande artikel är ett utdrag ur Human Action, kapitel XV. The Market] Alla civilisationer fram till idag har baserats på privat ägande av produktionsmedlen. I det förflutna har civilisation och privat egendom varit sammanlänkade. Den som hävdar att ekonomi är en experimentell vetenskap och som likväl ändå rekommenderar offentligt ägande av produktionsmedlen motsäger sig själv. Läs mer om Kapitalism[…]

Katallaktisk arbetslöshet

[Denna artikel är ett utdrag ur Human Action, kap. XXI. Work and wages] Om en arbetssökare inte kan få den position han föredrar måste han söka efter ett nytt jobb. Om han inte hittar en arbetsgivare som är villig att betala honom lika mycket som han skulle vilja tjäna måste han sänka sina krav. Om Läs mer om Katallaktisk arbetslöshet[…]

Interventionismens slut

[Följande artikel är hämtad från Human Action, kapitel XXXVI – The Crisis of interventionism] 3. Interventionismens slut Den interventionistiska perioden måste komma till ett slut eftersom interventionism inte kan leda till ett permanent system för hur samhället ska organiseras. Det finns tre orsaker till detta. För det första: restriktiva åtgärder leder alltid till en lägre produktion Läs mer om Interventionismens slut[…]

Jultomteprincipens ohållbarhet

[Följande artikel är hämtad från Human Action, kapitel XXXVI – The Crisis of interventionism] 1. Interventionismens skörd Den interventionistiska politik som alla regeringar i den kapitalistiska värstvärlden har fört har resulterat i alla de saker som ekonomerna förutsade; krig och inbördeskrig, hänsynslöst förtryck av massorna av en svärm självutnämnda diktatorer, ekonomiska depressioner, massarbetslöshet, kapitalkonsumtion och svältkatastrofer. Läs mer om Jultomteprincipens ohållbarhet[…]

Den agerande människan, Kapitel 1.5

Kausalitet som ett krav för agerande Människan är i stånd att agera eftersom han har förmågan att upptäcka kausala samband som råder i universum. Agerande kräver och förutsätter en kausalitetskategori. Endast en människa som ser världen i orsaksambandets ljus kan agera. I denna mening kan vi säga att kausalitet är en handlingskategori. Kategorin mål och Läs mer om Den agerande människan, Kapitel 1.5[…]

Den logiska aspekten av polylogism

Denna text är hämtad från kapitel tre av Human Action. 2. Den logiska aspekten av polylogism Marxistisk polylogism hävdar att sinnets logiska struktur skiljer sig åt mellan olika samhällsklasser. Rasistisk polylogism skiljer sig från Marxistisk polylogism enbart i det att den tillskriver varje ras en speciell logisk sinnesstruktur och påstår att alla medlemmar av en Läs mer om Den logiska aspekten av polylogism[…]