Harmoni

För en tid sedan var jag i en järnaffär och köpte lite järnprylar. Jag betalade handlaren och han gav mig varorna. Båda tackade varandra. Båda var nöjdare än vi var innan bytet. De ekonomiskt litterata vet att alla ekonomiska transaktioner sker frivilligt, ty om inte båda parter känner att de tjänar på det skulle inget Läs mer om Harmoni[…]