Handelshinderavtalet snart i hamn

I ungefär ett års tid har statsmän suttit på rad för att förhandla om det transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA, TTIP. Men vad förhandlar de om? Vad finns det egentligen att förhandla om när det gäller frihandel? Frihandel är fritt utbyte av varor och tjänster människor och företag emellan. En affär kan Läs mer om Handelshinderavtalet snart i hamn[…]