guldmyntfot

Guldmyntfoten

Många är de varor som genom historien agerat betalningsmedel. Snäckor, får och till och med cigaretter är några av de föremål som använts. Men det är ädelmetallerna, guld och silver, …

Guldmyntfoten Läs mer »

Subjektiva värderingar och marknadspriser

När entusiaster säger att guld är ”reda pengar”, och att det ger en ”solid grund” för ekonomin – till skillnad från papperspengar – menar de att varupengar uppstod spontant på den fria marknaden då marknadsaktörer satte högre värde på varor med högre likviditet. I motsats till detta krävdes statligt tvång för att stater världen skulle lyckas få sina undersåtar att lämna guld och silver och istället acceptera de papperslappar som prackades på dem.

Guldmyntfoten dör aldrig

Men det finns en sak som de skulle kunna låta hända omedelbart: låt marknaden skapa en egen guldmyntfot genom att tillåta verklig innovation och valfrihet på valutaområdet. Det är en rimlig gissning att guldmyntfotens motståndare skulle motsätta sig även detta eftersom, som Alan Greenspan själv en gång erkände, de människor som motsätter sig guld är i slutänden emot människans frihet.

Pengars specifika värde

I alla dessa fall är det som används som pengar en vara som också används för icke-monetära syften. Under guldmyntfoten är guld pengar och pengar är guld. Det spelar ingen roll huruvida lagen enbart kallar de guldmynt som präglats av staten för lagligt betalningsmedel.  Under guldmyntfoten var dollarn och det brittiska pundet endast namn på en definitiv vikt guld, lagligt bestämd inom väldigt snava ramar. Vi kan kalla en sådan sorts pengar för nyttighetsvaluta.

Kan Friedmans pengaregel stabilisera ekonomin?

Den kända ekonomen Milton Friedman observerade att variationer i penningmängdens tillväxttakt kunde vara en viktig faktor bakom konjunkturcykeln. Han föreslog att centralbanker skulle sikta på att stabilisera pengarnas tillväxttakt vid en viss procent, och hålla sig vid detta tal under en obestämd tid. Friedman menade att centralbanken (Riksbanken) kunde hålla kvar ekonomin på en bana av stabil tillväxt utan konjunkturcykler genom att bibehålla penningmängdens tillväxttakt vid en fast procentsats. Friedmans pengarregel handlar dock fortfarande om att trycka pengar, och i detta avseende kommer den att generera samma effekter som allt pengatryckande gör, dvs. konjunkturcykler.

Guld och papper

Attityden hos många människor gällande inflation är ambivalent. De är å ena sidan medvetna om farorna som finns med att fortsätta trycka in mer och mer pengar i det ekonomiska systemet. Men så fort som någonting görs på riktigt för att sluta öka mängden pengar börjar de klaga över för höga räntenivåer och ett baisse-liknande tillstånd på aktie- och råvarumarknaden. De är ovilliga att avstå från den hyllade illusionen som tilldelar staten och centralbanken den magiska kraften att göra folk glada genom oändligt spenderande och inflation.