Den filosofiska dadaismen slutar i Götterdämmerung

Replik till Och Gud var staten Marxismens intellektuella förespråkare har sedan länge insett att deras bästa möjlighet till försvar är språkförstöring, då ett upphävande av ordens mening effektivt gör kritik av deras ståndpunkt omöjlig. Med hjälp av nonsens-artade resonemang som fullständigt saknar koppling till verkligheten kan man måla upp en bild som föreställer precis vad Läs mer om Den filosofiska dadaismen slutar i Götterdämmerung[…]

Staten och de tio budorden

Med samma framgång som staten idag propagerar Marx tio bud har den avskaffat en uppsättning andra bud: De traditionella tio Guds bud. Den har helt enkelt ersatt de klassiska budorden, vilka under århundradenas lopp bidragit till att forma den västerländska civilisationen, med de marxistiska budorden, vilka i en rasande fart håller på att riva densamma.