Rapport ifrån Anarki i Göteborg

Igår var jag inbjuden av ABF Göteborg för en diskussion om vad anarkism är. Tanken var att det skulle vara en form av samtal med två andra deltagare där publiken släpps in efter ca en timme. Evenemanget ägde rum på restaurang Trappan bredvid Folkets hus.

ABF Göteborg är mycket aktiva och har en lång lista av evenemang på sitt program i år. Stämningen var god och jag fick ett bra bemötande. Lokalen var fylld till bristningsgränsen så publiken bestod av minst 200 personer. Övriga deltagare var:
– Kajsa Ekis Ekman journalist, författare, mottagare av Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset 2010, läs här vad hon skriver om att vara anarkist.
– Ann Ighe fil.dr. ekonomisk historia, redaktionen Ord&Bild

Samtalet hade nog underlättats lite om jag vetat om ifrån början att varken Kajsa eller Ann var anarkister. Rent allmänt så rådde även en del begreppsförvirring under samtalet om vad kapitalism var osv. Vi hade nog tjänat på att reda ut dessa begrepp först lite mer grundligt. Denna begreppsförvirring gjorde att jag själv hade lite svårt att navigera i diskussionen och förstod inte förrän på slutet att de inte förespråkade ett statslöst samhälle alls.

[…]