Vladimir Iljitj & gammelmedia

Bråkandet om Gina Dirawi är det senaste lite större exemplet på en som det verkar ständigt pågående debatt om ”vänster”-vridning av stats-media. Den pågår alltid parallellt med debatten om huruvida det finns ett ”höger”–monopol när det gäller alla andra media. Är stats-TV styrda av en kommunistisk klick? Strävar Bonniers efter att alla deras mediakanaler ska Läs mer om Vladimir Iljitj & gammelmedia[…]