Det är lätt att vara generös med andras pengar

Gabriel Wikström, som vi skrivit om tidigare, ger sig in debatten om utbildning på SvD, vilket ju inte är så chockerande. Politiker har ju en närmast religiös övertygelse om att alla problem går att lösa med ”utbildning”.

Jag tror framförallt att detta har att göra med att förslag om ”mer utbildning” (för ”mer” av något är ju alltid lösningen på alla politiska problem) är trevligt för politiker eftersom 1) det ser ut som om de är handlingskraftiga (eftersom den etatistiska ideologin menar att det är bättre att göra något, än att inte göra något) och 2) det gömmer en massa folk från arbetslöshetsstatistiken. Per Bylund har även tidigare i veckan skrivit om den oheliga ”alliansen” mellan utbildning och politiker.

Som förväntat begår Wikström den vanliga politiska blundern, då han påstår att politiker kan ”skapa” jobb. Han skriver,

Fokus i den politiska debatten måste därför ligga på hur vi kan skapa fler jobb åt unga. Men en sådan diskussion måste ta sin utgångspunkt i fakta. När väl ungdomsarbetslösheten debatteras görs det ofta översiktligt, utan att gå på djupet, med en övertro på enkla lösningar som försämrat anställningsskydd eller sänkta ingångslöner. (min kursivering)

Strunt samma att all seriös ekonomisk teori menar att minimilöner (i Sveriges fall regleras detta via kollektivavtalen) och ett inflexibelt system endast håller folk utanför arbetsmarknaden. Politiker av Wikströms rang behöver ju inte bry sig om fakta (trots att han säger sig vilja ta sin utgångspunkt i just fakta), utan ekonomisk teori kan enkelt viftas undan som inget annat än nyliberalism (givetvis förutsatt att vi inte talar om den store Marx, för då är vi tydligen en sanning på spåren). Trots allt är ju politik ”att vilja”, och bara vi vill tillräckligt mycket kan vi upphäva de ekonomiska lagarna.  […]

Makten över våra barn

Här kommer också din märkliga bild in att människor är ett kollektiv som fungerar likadant och mår bra av att stöpas i samma form. I praktiken och verkligheten är det precis tvärtom, vi är individer som behöver olika typer av utbildning och bemötande. Detta kan inte den statliga socialistiska skolan leverera.

Grattis Gabriel Wikström!

Som jag fruktade för några månader sen så blev Gabriel Wikström nästa ordförande för SSU. SSU har nu tydligt visat åt vilkat håll man vill gå. Ökad socialisering/facism med kontroll och regleringar av våra barn och våra liv. Gabriel Wikström är säkert glad, men barnfamiljer och annat vanligt folk bör se upp för denna man. Läs mer om Grattis Gabriel Wikström![…]

Gabriel Wikström drömmer om Marx

Gabriel Wikström romantiserar över att det är Marx som egentligen kan förklar vår tids finanskris. Via Sven-Eric Liedman har han hittat en artikel i The New Yorker under titeln The return of Karl Marx och även nu nyligen skrev Göran Rosenberg i DN under titeln Marx och krisen. Man tar sig för pannan. Gabriel Wikström Läs mer om Gabriel Wikström drömmer om Marx[…]

Gabriel Wikström möter verkligheten

Gabriel Wikström beskriver på sin blogg hur han har ”avslutat debatten” om skolplikt ifrån 3-års ålder: För många verkar det vara svårt att hålla reda på vad debatten egentligen handlar om. Jag tycker att det är bra med skolplikt för det garanterar att alla barn går i skolan oavsett om deras föräldrar vill det eller Läs mer om Gabriel Wikström möter verkligheten[…]

När staten försökte knäcka ett barn

I söndags lyssnade jag på ett oerhört smärtsamt reportage på P1 i programserien Barnen (Läs mer om reportaget här). Så här beskriver programmet sig själva: Barnens röster behövs i samhällsdebatten. De hörs alltför sällan. Genom barnens perspektiv ser vi hela samhället tydligt och skarpt. Deras blick är viktig. Barnens speciella villkor är en mätare på Läs mer om När staten försökte knäcka ett barn[…]

Gabriel Wikström och ökad socialisering

Gabriel Wikström borde läsa Peter Wolodarski söndagskrönika Populisternas julafton för att lära sig lite mer om siffror och statistik. Förklaringen till detta verklighetsfrånvända resultat är det relativa fattigdomsbegreppet. Det är ett jämförelsemått, inte en mätare av ekonomisk standard. Det visar hur en grupp i samhället – de som har mindre än 60 procent av medianinkomsten Läs mer om Gabriel Wikström och ökad socialisering[…]

Dilsa och Gabriel Wikström om barn och frihet

Jag läste en tre år gammal artikel ”Hur bra är förskolan för barnen egentligen?” av Dilsa Demirbag-Sten i DN som tyvärr fortfarande är skrämmande aktuell. Dilsa gör flera viktiga iakttagelser och beskriver bra och personligt barnomsorgens framväxt i Sverige. Att barnen behöver mer tid med sina föräldrar istället för utbildade pedagoger är helt klart rätt Läs mer om Dilsa och Gabriel Wikström om barn och frihet[…]

Den verkliga fienden

Det finns politiker som är harmlösa, som vi kan ignorera och som förhoppningsvis aldrig får något större inflytande på våra liv. Sen finns det kategorin av typen Gabriel Wikström som återupplivar nygamla metoder för att ytterligare förslava oss. Gabriel Wikström vill sätta våra barn på anstalt ifrån 3 års ålder. In i kollektivet och den Läs mer om Den verkliga fienden[…]