Uppföljning av artikel om libertariansk invandringsdebatt

I höstas publicerade Mises.se min artikel ”Är fri invandring förenlig med libertarianism?”. Den var ett utdrag från uppsatsen ”Lärdomar från libertariansk invandringsdebatt”. Jag var väldigt överraskad över den positiva respons jag fick. Att så många människor i lugn och ro läste min artikel om ett känsligt ämne var roligt. Tack vare denna uppmärksamhet tänkte jag Läs mer om Uppföljning av artikel om libertariansk invandringsdebatt[…]

Är fri invandring förenlig med libertarianism?

I ett fritt samhälle finns inga stater och begreppet invandring fyller en ganska begränsad funktion. Det finns antingen oägd mark eller privatägd mark. Detta är Walter Block och Hans-Hermann Hoppe helt överens om. Deras meningsskiljaktighet handlar inte alls om invandring i ett fritt samhälle. Block och Hoppe skiljer sig i invandringsfrågan först när de diskuterar utifrån antagandet om att det finns en stat.