Till alla tangentbordskramare

Detta riktar sig till alla frihetsälskande tangentsbordskramare. Sitter du ofta och kramar tangentbordet hemma och undrar varför det är så få frihetliga evenemang? Funderar du på varför det är så få frihetliga krafter i Sverige? Funderar du på varför det aldrig händer något? Då kan jag berätta att det inte alls är så få intressanta Läs mer om Till alla tangentbordskramare[…]

Åttonde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Joakim Fagerström – Staten och individen

En rimlig och intuitiv utgångspunkt är att alla människor äger sig själva och frukten av sitt arbete. Med tiden fostras vi dock att acceptera att detta inte gäller, utan att staten har första tjing på din inkomst, har rätt att bestämma hur dina barn ska uppfostras, vad du får köpa/sälja och till vilket pris, vem Läs mer om Åttonde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Joakim Fagerström – Staten och individen[…]

Sjunde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Rick Falkvinge – Staten och integriteten

Internet är yngre än 20 år, men redan nu inser vi att vi lever mitt i en revolution större än uppfinningen av både papyrus och tryckpressen. Internet har bidragit till att göra världen både mindre och bättre. Vänskapsband och kontakter knyts över hela världen. Dessutom har internet gjort det lättare att avslöja och sprida information Läs mer om Sjunde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Rick Falkvinge – Staten och integriteten[…]

Sjätte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Claes Johnson – Staten och vetenskapen

Det var en gång en tid då vetenskapsmän sökte sanningen, oavsett vart den förde dem. Idag drivs de flesta akademier av staten och den tiden är förbi. Claes Johnson är professor på KTH, och har fått erfara vad som händer när vetenskapens världsbild inte stämmer överens med den politiska världsbilden. Att inte få anslag är Läs mer om Sjätte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Claes Johnson – Staten och vetenskapen[…]

Femte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Klaus Bernpaintner – Staten och kapitalet

Världen famlar i mörkret efter finanskrisernas orsaker, men egentligen är det inte svårt. Det finns två samverkande huvudfaktorer: falsk ekonomisk teori samt statligt främjande av ekonomiskt destruktiv verksamhet. De klassiska ekonomerna på 1700-talet befriade oss från svåra ekonomiska villfarelser som länge kvävt den mänskliga kreativiteten. De motbevisade stolligheter som att staten kan bidra till att Läs mer om Femte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Klaus Bernpaintner – Staten och kapitalet[…]

Fjärde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Annika Dahlqvist – Staten och maten

Vem minns inte 6-8 skivor bröd om dagen och matpyramiden? Modern forskning tycks allt mer visa på att de statliga kostråden är helt uppåt väggarna och själva orsaken till våra dagars fetmaexplosion. Men den utbredda övervikten föder en hel industri och mycket myndighetsprestige har investerats i rekommendationer om fördelarna med en kolhydratrik kost. Det är Läs mer om Fjärde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Annika Dahlqvist – Staten och maten[…]