Handlar ekonomi om att välja eller agera?

Att Mises magnum opus på engelska gavs titeln Human Action är inte en slump. Den österrikiska skolan, och framför allt den misesianska grenen, fokuserar på individens agerande – action – snarare än ser till dennes val – choice. Förvisso finns österrikare, som t ex F.A. Hayek, som talar om ”the pure logic of choice” (och bl a Läs mer om Handlar ekonomi om att välja eller agera?[…]

Handlar ekonomi om att välja eller agera?

Att Mises magnum opus på engelska gavs titeln Human Action är inte en slump. Den österrikiska skolan, och framför allt den misesianska grenen, fokuserar på individens agerande – action – snarare än ser till dennes val – choice. Förvisso finns österrikare, som t ex F.A. Hayek, som talar om ”the pure logic of choice” (och bl a Läs mer om Handlar ekonomi om att välja eller agera?[…]