Social ingenjörskonst i förskolan

Nästa dag fortsätter på liknande sätt med lite tid utomhus. Istället springer vi runt i olika pedagogiska rum som vattenrummet, byggrummet osv. Pedagogerna visar barnen hur de ska göra: ”titta nu när vattnet rinner och bubblar, ska du inte prova att göra likadant?”. Passen i varje rum är på 30-45 minuter och pedagogerna observerar och antecknar. Det är här jag tycker att det börjar bli obehagligt. Jag ser framför mig hur paret Myrdal myser i sin grav, det är precis detta som de strävade efter. Utbildade pedagoger som observerar och formar våra barn.