Så gör tullar de rika rikare

Kanske kan det glädja de av er som gillar politisk omfördelning av välstånd att begrunda importtullar? För att förstå hur tullar omfördelar välstånd behöver man först fundera på vad ekonomiskt välstånd egentligen är. Ekonomiskt välstånd handlar om köpkraft. Ju fler varor och tjänster du kan köpa för dina pengar desto rikare är du. Självklart? Bra, Läs mer om Så gör tullar de rika rikare[…]

Fantasier om förmögenhetsfördelning

Konsumtionsvaror gynnar i stort sett endast en person åt gången. En person gynnas av de fördelar som en viss skjorta kan ge under tiden den bärs. Kapitalvaror ger fördelar till en stor mängd konsumenter på samma gång. Vad är då orsaken till den marxistiska fixeringen vid det statliga ägandet av elbolaget när dess kunder har el? Mises konstaterar att en kund inte behöver äga anläggningen för att ha elektricitet.