Hur staten överträder sina befogenheter

Ur ”Anatomy of the State” Som Bertrand de Jouvenel så vist påpekade; Genom århundradena har människor utformat koncept avsedda att kontrollera och begränsa statens maktutövning. Och varje gång har staten, med hjälp av sina intellektuella vänner, kunnat förvandla dessa koncept till ett intellektuellt sigill av legitimitet och dygd som den kan dekorera sina dekret och Läs mer om Hur staten överträder sina befogenheter[…]