Företagens syfte

Det är populärt bland både marknadsförespråkare och marknadsmotståndare att påpeka att företagens enda uppgift är att maximera vinsten åt sina ägare. De förra hänvisar till detta argument för att motivera uppsägningar, skatteplanering och höga dividender, de senare för att illustrera företagens, dess ägares och marknadens inneboende omoral, orättvisa, ojämlikhet och girighet. Men oberoende om man Läs mer om Företagens syfte[…]

Företag och samhälle

Det finns olika typer av företag. Låt oss, i denna analys, kategorisera företag i olika grupper. Vi börjar med den enklaste modellen som består av en helt fri marknadsekonomi. I en sådan modell är det lätt att kategorisera företag i två olika grupper. Den ena gruppen innehåller de företag som finns. Den andra gruppen innehåller Läs mer om Företag och samhälle[…]

Råd till dig som är ung och arbetslös

Vi befinner oss nu i det femte året med en väldigt skral arbetsmarknad för ungdomar. Den senaste arbetslöshetsstatistiken utelämnar återigen de unga från den minskning som rapporteras. De ingår inte ens i ökningen av temporära arbetstillfällen. USA har bland den högsta arbetslösheten för 20- till 26-åringar i världen. Nära hälften av den amerikanska armén av Läs mer om Råd till dig som är ung och arbetslös[…]

Till de sämsta företagens försvar

Det här är berättelsen om några människor som jag känt som levde ”på marginalen”, en berättelse som jag tror säger nånting om oräkneliga andras liknande situation. De som studerat Österrikisk ekonomi känner till begreppet ”på marginalen”. Carl Mengers teori från 1871 om marginalnytta revolutionerade den vetenskapen om ekonomin och varenda lärobok i ekonomi beskriver sen Läs mer om Till de sämsta företagens försvar[…]

Småföretagaren en hjälte i det dolda

För ett tag sedan hade jag ett längre samtal med en småföretagare i Stockholmsområdet som drev en krog med åtta anställda. Han berättade länge om sin vardag som småföretagare och de utmaningar som det innebar. Man skulle kunna tro att hans utmaningar består i att behålla sina kunder och skaffa nya, nya konkurrenter, dyrare inköpspriser Läs mer om Småföretagaren en hjälte i det dolda[…]

Var marknaden kommer ifrån…?

Här finns ett uppenbart problem i Mengers och Mises teorier om pengar. Om vi nu inte antar att Hayek och Smith har rätt, men i så fall beror allting på slumpen och då spelar det teoretiskt sett ingen roll huruvida vi kommit på just den slags pengar och den slags marknad vi har idag eller om vi kommit att snubbla över något annat. För det finns egentligen inget sätt att säga vilket som är bättre – utöver att det är det ”bästa” (mest överlevande) som vi råkat snubbla över. Det är knappast ett teoretiskt gångbart argument.

Den ekonomiska teorin om företag: en återblick till framtiden

Vad är ett företag? Det låter kanske inte som en speciellt svår fråga att svara på. I Sverige, liksom i andra länder, är det en lagligt erkänd entitet som därmed agerar som juridisk person och således är underställd lagen som vore det en person. Men ekonomiskt sett är den juridiska definitionen helt irrelevant: ett ”företag” Läs mer om Den ekonomiska teorin om företag: en återblick till framtiden[…]