Flyktinghjälpen

Problemet med att argumentera för en samhällsordning som radikalt skiljer sig från den nuvarande är att de flesta frågor kommer att handla om huruvida vägen dit är möjlig, och inte om målet som sådant är värt att sträva efter. För att undvika den typen av argumentation erkänner jag på förväg att denna artikel inte kommer Läs mer om Flyktinghjälpen[…]