Krugman i Sverige

Samhällets fiende nummer ett?

Svenska Dagbladets Näringsliv har fått en exklusiv intervju med Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi 2008, som är på besök i Sverige. I denna intervju får vi lära oss att det bästa för USAs (och världens) ekonomi är att satsa på inflation, vilket minskar den egentliga statsskulden eftersom värdet på valutan sjunker. Givetvis får detta andra konsekvenser, som t ex att befolkningen blir rejält fattigare genom att löner och besparingar får lägre köpkraft. Men det är inte ett problem, för Krugman och andra keynesianer, för besparingar är ändå bara ett ”privilegium” som vi måste få bukt med (som Keynes själv skrev). Och hur bättre få bukt med detta ”privilegium” än genom att göra alla pengar värdelösa?

Men blir inte detta ett problem i relationen med dem som faktiskt lånat ut pengarna till den amerikanska federala staten? Deras tillgångar blir ju trots allt näst intill värdelösa när inflationen tar fart – om om det görs för att just minska värdet på dessa tillgångar så kan man inte tala annat än om rent lurendrejeri (om inte stöld). […]

Det dummaste på länge

”Den ekonomiska cirkulationen” Den här ”analysen” är nog det dummaste jag sett på länge. (Och det är ändå i konkurrens med före detta ekonomer som föreslår vi ska rusta för krig mot utomjordingar för att rädda ekonomin.) Det är tydligen inte bara så att ”alla” är ute efter att skära rejält i de offentliga budgetarna för Läs mer om Det dummaste på länge[…]

Marknaden är ett monster!

Så här när krisen är mer eller mindre ett faktum kommer allehanda dumma uttalanden. ”Aktieaktivisten” Christer Gardell uttalade för några dagar sedan i SvD att ”marknaden har blivit ett monster som ingen riktigt förstår”. Det är nog många som gärna håller med honom. Om inte annat så av politiska skäl.

Men Gardell är långt mer insiktsfull än artikelns rubrik – ”Marknaden har blivit ett monster” – visar. Om man läser den noggrant blir det ganska tydligt vad han uttalar sig om: börsen svänger kraftigt både uppåt och nedåt för att krisen är ett faktum och politiker världen över inte har en aning om hur de ska agera. Men det handlar också om att det är semestertider (färre analytiker och handlare på plats) och att börsen i allt större utsträckning är automatisk och ”algoritmbaserad”. Därav, säger han, följer att ”aktiemarknadens funktionssätt har verkligen försämrats” och marknaden blivit till ett monster.

För en ekonomijournalist är tolkningen uppenbar. Det är bara att plocka fram Das Kapital ur bokhyllan och läsa om kapitalismens inneboende kontradiktion, som ju ger upphov till ständiga konjunktursvängningar, alltmer frekventa kriser, och – förr eller senare – hela systemets kollaps.

Den lilla majoritet av ekonomiska kommentatorer och journalister som har relevant utbildning och erfarenhet har kanske en mer nyanserad bild. Men de tenderar att se och säga samma sak: vi vet så mycket om marknadskrafter och ekonomi, men det är helt uppenbart att människor är slavar under sina ”animal spirits” och i panik plötsligt köper (boom) eller säljer (bust) utan rationella anledningar. Och det finns en mängd matematiska formler som visar att detta måste vara fallet. […]

Kris, vilken kris?

Brödkö under Depressionen

Brödkö under Depressionen

Det talas vitt och brett om att finanskrisen, att det ser mörkt ut, att den ekonomiska tillväxten inte tar tillräcklig fart, att arbetslösheten ligger fast på höga nivåer, att företag, industrier och hela branscher ligger risigt till. Men har det drabbat dig personligen? Kanske inte. Många jag känner arbetar som aldrig förr och deras arbetsgivare/företag har ökad orderingång. Jag har inte heller, som doktorand, drabbats – i alla fall inte än. Hur går det ihop?

Faktum är att det är precis som under Depressionen. Då precis som nu drabbade krisen främst vissa delar av samhället. Den arbetslöshet vi hör talas om, som i USA på 1930-talet låg ganska fast vid 25%, är långt högre än siffrorna förmedlar – i vissa branscher. I andra branscher är den mycket lägre. Och precis som vissa företag går för högvarv håller andra på att febrilt söka avsättning för sina produkter för att inte omedelbart gå i konkurs. […]

De sjunkande prisernas malström

Denna artikel publicerades ursprungligen i februari 2009. Precis som under den Stora Depressionen och andra ekonomiska kriser har skrämselpropagandan gått på högvarv. Det stora spöket är deflationen, med vilket i allmänhet menas sjunkande priser. Detta i stark kontrast till klagosången om för höga priser, som sjöngs högt och vitt då oljepriset nästan dagligen nådde nya Läs mer om De sjunkande prisernas malström[…]

Den ekonomiska krisen i USA

De problem USA står inför är strukturella. En ekonomi som bygger på en centralbank, ett banksystem som agerar på bråkdelsreserver och pappersmyntfot, är dömd att drabbas av inflation och lida av en förvrängd kreditmarknad. Dessutom lockar möjligheten att skapa ändlösa mängder pengar till att öka de statliga utgifterna, vilket tar sig uttryck såväl på det inrikespolitiska som det utrikespolitiska planet.

Verklighetsekonomi

Krisen som vi lider av här och nu är också av denna typ. Men den går bortom de vanliga konjunkturcykel-depressionerna, inte bara i omfattning utan också i sin natur – detta eftersom de ingrepp på marknadsprocesserna som framkallade krisen inte begränsades till att enbart påverka räntenivåerna. Ingreppen har även direkt påverkat lönenivåer och varupriser…

Meltup

NIA (National Inflation Association) släppte idag sin nya video Meltup. Dokumentären handIar om hur den amerikanska ekonomin är i början av en valutakris som kommer att leda till hyperinflation och inkluderar bl.a. intervjuer med Thomas E. Woods (senior fellow i historia på LvMI USA), Marc Faber, Gerald Celente, Peter Schiff, Jim Rogers och Ron Paul. Läs mer om Meltup[…]