Libertarianism – en rörelse värd att kapa?

Att libertarianska idéer börjar få spridning är mycket intressant, något särskilt intressant är det faktum att det är populärt både i kretsar som traditionellt kallar sig ”vänster” och ”höger”. Högern är huvudsakligen intresserad av frihet (eng : liberty), medan vänstern är intresserad av frigörelse. Dessvärre är högern generellt emot frigörelse, och vänstern generellt emot att Läs mer om Libertarianism – en rörelse värd att kapa?[…]

Att försvara det oförsvarbara: Mansgrisen

Kvinnan som vägrar att gå på date med en man kränker inte hans rättigheter, för han har ingen rätt att umgås med henne. På samma sätt kränker inte en man som vill dricka med andra män någon kvinnas rättigheter. Kvinnors rättigheter omfattar nämligen inte rätten att dricka med folk som inte vill dricka med dem.

Vad i henvete?

Ibland finns ingen hejd på stolligheterna. Det moderna samhällets tyckarelit, som ofta av PR-skäl anser sig ”förtryckt” (förryckt är nog ett lämpligare ord), har nu gottat sig med skattepengar och fått frihet till frispel. Och de tar givetvis tillfället i akt. Den något kufiska onlinetidningen Fria Tider rapporterar, med hänvisning till mer tillförlitliga (?) NRK, Läs mer om Vad i henvete?[…]

Det ”goda”, etatistiska hatet

Paulina Neuding gör oss alla en tjänst när hon i SvD pekar ut att det så kallade näthatet inte endast drabbar de moraliska klasskrigarna till vänster. Nej, faktum är att det finns en massa hat åt andra hållet också. Skillnaden är att de på vänsterkanten ofta har fördelen av att hysa standardåsikten på tidningsredaktionerna – Läs mer om Det ”goda”, etatistiska hatet[…]

Kvinnans rätt till sin kropp

Louise Persson visar genom sin bok Klassisk feminism att endast kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en rimlig utgångspunkt för den som säger sig arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter och värde. Feminism i dag förknippas mest med radikalfeministiska teorier om mannens dominans över den kvinnliga sexualiteten och moralistisk lagstiftning. Men det var inte så allt en gång började…

Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel

Den 30 januari uppmärksammade Per Bylund Den kränkta nationen. Men kränkningar i svensk mening handlar inte om några banala förolämpningar. Här döljer sig en makalös ideologi, utvecklad av den Nietzscheaniserade vänstern. Med utgångspunkt i ”postkolonial teori” härleds dagens kränkningar  till teoretiska maktförhållanden, såsom de ter sig från Södertörns horisont, och målet är inte att bekämpa Läs mer om Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel[…]