Att försvara det oförsvarbara: Den privata falskmyntaren

Lexikonet definierar ”förfalskning” som ”tillverkad; falsk; fabricerad utan tillstånd; imitation av någonting som avses bedrägligen att utges för att vara äkta”. På detta sätt är falskmynteri en speciell typ av bedrägeri. I normalfallet av bedrägeri utgörs ”falskheten” av att man byter en vara mot en annan vara eller pengar. När det gäller falskmynteri är det Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Den privata falskmyntaren[…]