Det viktiga är att du röstar

De senaste åren har jag ansträngt mig för att fylla igen de kunskapsluckor skolsystemet lämnade efter sig. Det är så mycket som de många historielektionerna glömde upplysa om. Mitt intryck av skolhistoria är att den var ytlig, fokuserad på att rabbla fakta, men utan diskussion om kausala samband och de idéer som drev händelseförloppen. Det Läs mer om Det viktiga är att du röstar[…]