Den simplaste frågan är den som extremisten och utopisten sällan vill besvara

Voluntaryismen/ libertarianismen är oerhört enkel eftersom den kan besvara den mest relevanta av alla politiska frågor: Frågan om HUR en politisk reform skall genomföras. Just denna fråga förekommer sällan eller aldrig i mer utopisk socialistisk och fascistisk doktrin. Och det är inte så konstigt att förstå. Frågan om HUR brukar här nämligen oftast vara ytterst Läs mer om Den simplaste frågan är den som extremisten och utopisten sällan vill besvara[…]

Den hemska extremismen

Det blir allt vanligare att i media peka finger mot så kallade ”extremister”. Tydligen ska ordet vara synonymt med att vara våldsbenägen (eller -älskande), hotfull och terrorist. Och tydligen ska det beskriva den sorts människor som inte är som de flesta andra. Det är en rätt underlig syn och tyder på en rätt inskränkt bild av människor och vad samhället går ut på. Som förvisso är vad vi borde förvänta oss av politiska propagandister och journalister.

Ordet extremist är nämligen ett synnerligen dåligt begrepp för att beskriva någon. Det är nämligen helt och hållet relativt – man kan inte utpekas som ”extremist” utan att samtidigt vara ”extrem” gentemot någonting annat. Det betyder att den som är utbildad i ett barbariskt samhälle är extrem, den som står för fred i krigstid är extrem, liksom den som är kristen i Saudiarabien också kan betecknas som ”extrem”. Med andra ord: en frihetlig demokrat i 1930-talets Hitlertyskland var ”extremist” gentemot såväl staten som de flesta av invånarna.

Att ett begrepp är relativt en implicerad norm gör att det inte kan beskriva någonting, lika lite som att säga att något är ”stort” – man måste veta vad det är man jämför med. Exempelvis är Ayers Rock en väldigt ”stor” sten medan månen är en rätt så ”liten” himlakropp. Men det säger ju ingenting alls om man jämför dem sinsemellan: ”stora” Ayers Rock är många tusen gånger mindre än den ”lilla” månen. Så man måste vara väldigt klar över vad det är som gör det relativa begreppet till vad det är – men det görs inte. Istället impliceras en massa saker i användningen av begreppet ”extremism”.

Exempelvis är såväl nazister som kommunister extrema. Liksom pacifister och libertarianer. […]