Hedonistisk handlingsutilitarism som beslutsmetod

Torbjörn Tännsjö är i Sverige idag den kanske mest framstående filosof som försvarar en form av hedonistisk utilitarism. Andra kända internationella namn som verkar i denna tradition är Peter Singer, som spelar en aktiv roll inom djurrättsrörelsen då han värderar djurens lidande och jämför detta lidande med människors lidande (Singer, Animal Liberation, 2001), Jonathan Glover Läs mer om Hedonistisk handlingsutilitarism som beslutsmetod[…]

Den självbestämmande individen

Etikens historia har varit en historia om utnyttjande. Sedan urminnes tider har individer delats in i två grupper: de som måste följa reglerna, och de som inte behöver göra det. Folket måste följa etiken och moralen, men inte härskarna.
Den etik som du och jag måste följa förespråkar på ett korrekt sätt att man inte ska stjäla andras egendom, att man ska inte mörda, och att man inte ska tvinga andra att göra något mot deras vilja.
Men observera att dessa etiska regler inte gäller för staten – staten tar dina pengar, och kallar det ”demokratiska skatter”, och så helt plötsligt är det numera rätt att stjäla!

Moralitetsargumentet – eller, hur vi kommer vinna…

Moralitetsargumentet är det mest kraftfulla verktyget i varje frihetsälskande individs arsenal – men också det mest personligt kostsamma, eftersom det drar linjer i relationer som aldrig kan suddas ut. Moralitetsargumentet kan kosta dig vänner, familj och gemenskap, så närma dig det med mod och förstå att när du väl valt att börja använda det kommer ditt liv aldrig att vara detsamma.

Precisionsbombning i Tripoli, en utmaning

Striderna i Libyen fortsätter med ökad intensitet och det är svårt att avgöra vad som händer. Många (inräknat mig) har en bild av att koalitionens luftangrepp tjänar till att bereda väg för rebellernas framryckning. Högsta befälet för Natos insats i Libyen tillbakavisar detta och säger att attackernas enda syfte är att skydda libyska civila mot Khadaffis trupper.
[…]

Sverige vill ha blod

Staten lever av krig, det är i krig staten lever och frodas som bäst. I krig får staten en total kontroll över ekonomin och kan expandera sin makt långt utöver det vanliga under hotet av den farliga fienden och hotet utifrån. Privata konflikter kan begränsa sin våldsutövning till de specifika målen och vissa kriminella, alla statliga krig attackerar urskiljningslöst samtliga invånare i fiendelandet.

Utsugningsgenen

DN visar idag tydligt hur frånvarande begreppet integritet är ifrån dagens debatt. I korta drag vill man undersöka varför förekomsten av autism är fyra till fem gånger högre hos somaliska barn. Detta vill man göra genom att göra ett utdrag ur PKU-registret. PKU-registret lagrar som bekant blodprov på alla svenska medborgare födda efter 1975 (även Läs mer om Utsugningsgenen[…]

Bortom Är och Borde

Och ändå har Hans Hoppe, anmärkningsvärt och på ett utomordentligt sätt, visat att jag har fel. Han har gjort det: han har härlett en anarko-Lockeansk rättighetsetik från självklara axiom. Inte nog med det: han har visat att det, precis som med aktionsaxiomet i sig, är omöjligt att förneka eller inte samtycka med den anarko-Lockeanska rättighetsetiken utan att omedelbart falla in i självmotsägelse och att motbevisa sig själv.

Trafikljus, praxeologi och etik

Det är över. Det finns inget hopp kvar för staten längre. Dess tid har äntligen kommit till sitt slut. Om du tror att detta är irrationellt optimistiskt, klicka då här och kolla på videon. Du kommer att se statens raison d’être smulas sönder. Hur ofta hör man inte minarkisterna säga, ”Nåväl, jag gillar inte staten, Läs mer om Trafikljus, praxeologi och etik[…]

400 år av dynamisk effektivitet

Dynamisk effektivitet består av entreprenörskapaciteten att upptäcka vinstmöjligheter likväl som kapaciteten att koordinera och överkomma alla samhälleliga missanpassningar och misskoordineringar. I neo-klassiskt ekonomiska termer borde målet med dynamisk effektivitet inte vara att föra systemet mot fronten av vad som är maximalt möjligt att producera, utan snarare att förhöja entreprenörskreativiteten, och således kontinuerligt ”flytta” kurvan över vad som är maximalt möjligt att producera åt höger.