De filosofiska premisserna till praxeologin

Mises grundade en ekonomisk teori som skulle vara tillräckligt solid för att undvika kritik från historicism, behaviorism, positivism, marxism och liknande teorier. Han introducerar teleologin som en metod som skiljer sig från positivismen och den vid denna tid rådande fysikaliska världsbilden med dess två orsaksförklaringar.

Ekonomi och praxeologi, del 4

OM PRAXEOLOGI OCH DEN PRAXEOLOGISKA GRUNDEN FÖR EPISTEMOLOGIN III Detta får räcka som en förklaring av Mises svar vad gäller den epistemologiska grunden för ekonomin. Jag skall nu fokusera på mitt andra mål: att förklara varför och hur praxeologin också utgör grunden för all epistemologi. Mises hade varit medveten om detta och han var övertygad Läs mer om Ekonomi och praxeologi, del 4[…]

Ekonomi och praxeologi, del 3

OM PRAXEOLOGI OCH DEN PRAXEOLOGISKA GRUNDEN FÖR EPISTEMOLOGIN I Som många stora och kreativa ekonomer ägnade även Ludwig von Mises mycket tid och kraft åt att analysera frågan om den logiska statusen hos ekonomiska omdömen, dvs. hur vi kan känna till dem och hur vi kan bekräfta dem. Mises sällar sig till den grupp som Läs mer om Ekonomi och praxeologi, del 3[…]

Ekonomi och praxeologi, del 2

II Icke-praxeologiska idétraditioner har felaktigt trott att relationen mellan olika händelser är etablerade empiriska lagar när de istället är praxeologiska och nödvändiga sådana. Det är därför de tror att ett omdöme såsom att ”en boll kan inte vara röd och icke-röd på samma gång” behöver testas i Europa, Amerika, Afrika, Asien och Australien (vilket såklart Läs mer om Ekonomi och praxeologi, del 2[…]

Ekonomi och praxeologi, del 1

FÖRORD av Llewellyn H. Rockwell, Jr. Det var fruktansvärt då ekonomin, samhällsvetenskapernas drottning, anammade naturvetenskapens metoder: empirism och positivism. Den här förändringen skedde inte utan anledning ungefär samtidigt som intellektuella och politiker började tro på staters förmåga att kunna planera samhället. Trots dessa teoriers totala misslyckanden är de fortfarande sedda som sanningar. I denna utmärkta Läs mer om Ekonomi och praxeologi, del 1[…]

Introduktion till ”Ekonomi och praxeologi”

Idag är vi här på Mises.se stolta över att presentera introduktionen till Hans-Hermann Hoppes viktiga bok ”Economic Science and the Austrian method”. Den har på svenska översatts av Benjamin Juhlin, och har fått titeln ”Ekonomi och praxeologi”. Från och med idag och 5 fredagar framåt kommer vi att publicera hela boken. Vi kommer sedan att Läs mer om Introduktion till ”Ekonomi och praxeologi”[…]

Sanning och tillämpbarhet

Jag skrev tidigare en artikel i vilken bemärkelse ekonomisk vetenskap är empirisk. För att ytterligare förklara detta vill jag visa på skillnaden mellan att en ekonomisk teori är sann och att en ekonomisk teori är tillämpbar. Detta är en distinktion som både Ludwig Von Mises och Murray Rothbard var noga med när de skrev om Läs mer om Sanning och tillämpbarhet[…]