En sociologisk analys av beskattning

Detta för mig till mitt andra ämne: En sociologisk analys av beskattning. Om beskattning är ett medel för att förstöra välstånd, då blir frågan om varför beskattning förekommer än viktigare; och varför det finns ännu mer av det; och varför vi under de senaste hundra åren har erfarit en stadig ökning inte bara i den Läs mer om En sociologisk analys av beskattning[…]

En ekonomisk analys av beskattning

Inledningsvis vill jag förklara de generella ekonomiska effekterna av beskattning. Detta kommer att utgöra en praxeologisk analys av beskattning och kommer därför inte att säga särskilt mycket mer än vad som redan har sagts av andra ekonomer. Att säga att det inte finns mycket nytt att tillägga vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av beskattning är Läs mer om En ekonomisk analys av beskattning[…]