Vem som sanktionerna egentligen riktas mot

Bråket om Ukraina har som de flesta vet dominerat media de senaste månaderna. EU/USA har lagt sanktioner mot Ryssland och vice versa i eskalerande takt. Det har spekulerats mycket i vad för konsekvenser dessa sanktioner har fått och kommer att få, men oberoende hur negativa konsekvenserna är så verkar alla vara överens om de är Läs mer om Vem som sanktionerna egentligen riktas mot[…]

Det här med ekonomiska sanktioner

starve-africaSVT Debatt huserade nyligen en debatt om sanktioner mot Apartheidsydafrika. Ansatsen var att moderaterna utpekats som enda riksdagsparti som inte stött en gala till förmån för marxisten Nelson Mandel och dennes krav på ekonomiska sanktioner, men att statsministern ändå närvarar på Mandelas begravning och hyllar hans gärning. Det intressanta med diskussionen var dock inte moderaternas inställning, utan det faktum att ingen av de som debatterade hade något rimligt eller kunnigt att säga om ekonomiska sanktioners verkan. Med andra ord: samtliga var emot apartheid och samtidigt för det medel som förlängde regimens förtryck med många år.

Den ekonomiska ignoransen blir sällan så tydlig. Det vi framför allt vet om sanktioner är nämligen att de stärker den sittande makten och straffar befolkningen. Aldrig tvärtom. Det är alltså inte ett trubbigt verktyg, som det ibland framhålls som, utan ett anti-verktyg. […]

För Syrien, mot sanktioner

Undertecknad skriver idag på Newsmill om Syrien och den västerländska politiska press som finns för förstärkta ekonomiska sanktioner. Jag argumenterar med hjälp av sunda ekonomiska resonemang för att sanktioner endast styrker diktatoriska regimer. Det är förvisso ingenting nytt, men är något som helt bryter mot den pågående debatten. Och det är därmed (förhoppningsvis) ett välkomment Läs mer om För Syrien, mot sanktioner[…]