Bra ekonomisk teori fokuserar på förklaringar, inte förutsägelser

För att bedöma det ekonomiska läget använder ekonomer sig av olika teorier. Men vilka kriterier utgår de ifrån när de avgör vilken teori som är mest lämpad för att fastställa fakta om verkligheten? Enligt populärt tänkande är vår kunskap om den ekonomiska världen svårfångad. Det är inte möjligt att fastställa hur ekonomin verkligen fungerar. Därav Läs mer om Bra ekonomisk teori fokuserar på förklaringar, inte förutsägelser[…]

Hur en entreprenör bör tänka

Nationalekonomi är en positiv teoribildning, en samhällsvetenskap. Men trots detta kan jag inte undvika att formulera rubriken i normativa termer. Anledningen är att entreprenörer oroväckande ofta tänker i anti-ekonomiska termer om sina företag. Detta leder i sin tur till att många nya företag går i konkurs helt i onödan. Anledningen är att de missförstår det Läs mer om Hur en entreprenör bör tänka[…]

Ekonomi handlar inte om pengar

Att ekonomi har med pengar att göra kan tyckas alldeles uppenbart. Men som så ofta är fallet med ekonomi så är saker och ting sällan såsom de verkar. Detta gäller även vad vi tror oss veta om ämnet ekonomi. Det handlar nämligen inte om pengar, utan om värde. Eller än mer specifikt: produktionen av värde Läs mer om Ekonomi handlar inte om pengar[…]

De filosofiska premisserna till praxeologin

Mises grundade en ekonomisk teori som skulle vara tillräckligt solid för att undvika kritik från historicism, behaviorism, positivism, marxism och liknande teorier. Han introducerar teleologin som en metod som skiljer sig från positivismen och den vid denna tid rådande fysikaliska världsbilden med dess två orsaksförklaringar.

Överflödssamhällets knapphet

Allt som oftast hörs röster om överflödssamhället (på engelska ett samhälle som karakteriseras av post-scarcity, abundance, eller affluence), och den påstått nya ekonomiska situation vi befinner oss i. Det handlar inte om hur den finansiella krisen påverkat oss, utan om en grundläggande civilisationskritik. Även om den framför allt genomströmmar allehanda etatistvänsterrörelser så är det tankegångar Läs mer om Överflödssamhällets knapphet[…]

Att håna ekonomer är att vinna debatten

Den 21 augusti 2014 skrev undertecknad ett inlägg i miljödebatten på SvD Brännpunkt (vilket också omnämndes här på bloggen): Tillväxt och miljö är inte motsatser. Förvisso kan tyckas att inlägget är skarpt formulerat, men detta är dessvärre en nödvändighet för att media ska anse det värt att publiceras. Dessutom kan Birger Schlaugs ursprungsinlägg inte kallas Läs mer om Att håna ekonomer är att vinna debatten[…]

Keynesianismens lockelser

Den ganska nyligen avlidne men inflytelserika nationalekonomen Armen Alchian lär ha sagt att ”there is no such thing as macroeconomics” (”det finns inget sådant som makroekonomi”). Det finns ytterst goda skäl till att hålla med Alchian, oavsett om det var ett uttalande gjort i all seriositet eller delvis med glimten i ögat. Makroekonomi är nämligen Läs mer om Keynesianismens lockelser[…]

Den ekonomiska realitetens lagar

Av någon anledning har nationalekonomi blivit ett ämne där varken kunskap eller formella studier anses vara meriterande. Istället behandlas ämnet allt som oftast som ideologi, där var och ens åsikter är likvärdiga och därför bör tas på lika stort allvar. Detta är ett resultat av den politiska dimensionen och framför allt de politiska implikationerna av Läs mer om Den ekonomiska realitetens lagar[…]

Ekonomisk analys kan inte bortse från alternativkostnaden

Lars Ljungqvist vid Handelshögskolan i Stockholm och nobelpristagaren Thomas J Sargent skriver på DN Debatt (7 oktober) om att det finns välfärdsvinster att göra genom att nyttja långtidsarbetslösa i den offentliga vården: ”Låt deltagarna i fas 3 arbeta inom vårdsektorn”. Detta är ett argument som ofta förs fram i den politiska debatten, men som kommer med enorma problem om Läs mer om Ekonomisk analys kan inte bortse från alternativkostnaden[…]

Nollsummespel och valfrihets-romanticism

Ekonomi är egentligen väldigt enkelt och logiskt. Men för att förstå vår komplexa, moderna ekonomi måste vi först förstå grunderna. Både ”vänstern” och ”högern” stirrar sig blinda på vissa fenomen utan att ha en susning om hur marknaden i grunden fungerar. Och då hittar man på en massa strunt för att belägga sin världsbild, vilket gör att man skapar problem där det inte finns några. Och dessa problem måste man då gå hårt åt för att lösa. Politiker är precis som mannen med hammaren som tenderar att se alla problem som spikar som måste slås ned – de kan bara tänka sig politiska lösningar.

Centralbankerna: guld är pengar

SvDs Carolina Neurath rapporterar att det höga guldpriset egentligen bara är en bubbla. Varför? Jo, för att en massa centralbanker valt att investera i guld istället för att ”hjälpa till att försöka täcka växande hål i krisländer (genom att stödköpa statsobligationer som Europeiska centralbanken fått ägna sig åt på sistone)”. Jo, så kan man ju Läs mer om Centralbankerna: guld är pengar[…]

Han gör det igen

Jag skrev tidigare om hur E24-”analytikern” Per Lindvall producerade en riktigt knäpp analys av det ekonomiska läget. Nu skriver han igen – och man får hålla i hatten. Den här gången är det de så kallade ”skatteparadisen” som får sig en känga – för att de förstör välfärden. Se här på analysen han hasplar ur Läs mer om Han gör det igen[…]