Sjätte föreläsningen: Politik och idéer

Under upplysningstiden, under de år då nordamerikanerna lade grunden för sin självständighet, och några år senare, då de spanska och portugisiska kolonierna förvandlades till självständiga nationer, var den förhärskande stämningen inom den västerländska civilisationen optimistisk. På den tiden var alla filosofer och statsmän helt övertygade om att de levde i början av en ny tidsålder, Läs mer om Sjätte föreläsningen: Politik och idéer[…]

Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar

Om jag säger att utlandsinvesteringar var 1800-talets största historiska händelse, måste ni tänka på alla de saker som inte kunde ha kommit till om det inte hade funnits utlandsinvesteringar. Alla järn­vägar, hamnar, fabriker och gruvor i Asien, och Suezkanalen, och mycket annat på västra halvklotet skulle inte ha byggts, om det inte hade funnits utlandsinvesteringar.

Fjärde föreläsningen: Inflation

Om tillgången på kaviar vore lika riklig som tillgången på potatis, då skulle priset på kaviar – det vill säga bytesförhållandet mellan kaviar och pengar eller mellan kaviar och andra varor – ändras avsevärt. I så fall skulle man kunna få kaviar med mycket mindre uppoffring än vad som behövs idag. Och likadant är det med penningmängden: om den ökar, minskas pengarnas köpkraft, och den mängd varor man kan erhålla för en sådan penningenhet minskar också.

Tredje föreläsningen: Interventionism

Det har sagts att under nuvarande förhållanden har vi inte någon fri marknadsekonomi. Under nuvarande förhållanden har vi något som kallas ”blandekonomi”. Och som bevis på denna ”bland­ekonomi” pekar man på de många företag som drivs och ägs av staten. Ekonomin är blandad, säger man, eftersom det i många länder finns vissa institutioner – exempelvis telefon, telegraf och järnvägar – som ägs och drivs av staten.

Andra föreläsningen: Socialism

Jag är här i Buenos Aires som gäst hos ”Instituto por la Economía Libre”. Vad är economía libre? Vad betyder detta system av ekonomisk frihet? Svaret är enkelt: det betyder marknadsekonomi, det är det system i vilket individerna samverkar i den sociala arbetsdelningen genom marknaden. Denna marknad är inte någon plats, den är en process, Läs mer om Andra föreläsningen: Socialism[…]

Första föreläsningen: Kapitalism

Människor använder ofta beskrivande uttryck som är helt vilseledande. När de talar om moderna industriledare och storföretagare kallar de t.ex. en man för ”chokladkung” eller ”bomullskung” eller ”bilkung”. Att de uttrycker sig på det sättet innebär att de praktiskt taget inte ser någon skillnad mellan moderna industriledare och äldre tiders feodala kungar, hertigar eller länsherrar. Men skillnaden är i själva verket mycket stor, för en chokladkung härskar inte alls, han tjänar.