Den ekonomiska realitetens lagar

Av någon anledning har nationalekonomi blivit ett ämne där varken kunskap eller formella studier anses vara meriterande. Istället behandlas ämnet allt som oftast som ideologi, där var och ens åsikter är likvärdiga och därför bör tas på lika stort allvar. Detta är ett resultat av den politiska dimensionen och framför allt de politiska implikationerna av Läs mer om Den ekonomiska realitetens lagar[…]