ekonomisk ignorans

En Lärdom, kapitel 8.2: Kortare arbetsvecka

Förespråkarna av arbetsutjämning tänker bara på hur sysselsättningen skulle kunna öka för en specifik grupp eller person; de tänker aldrig på vad konsekvenserna blir för alla andra.

En Lärdom, kapitel 8.1: Arbetsutjämning

Förespråkarna av arbetsutjämning ser inte att det alltid ökar produktionskostnaden; att det i slutänden leder till att det utförs mindre arbete och produceras färre varor.