Marknaden är ett monster!

Så här när krisen är mer eller mindre ett faktum kommer allehanda dumma uttalanden. ”Aktieaktivisten” Christer Gardell uttalade för några dagar sedan i SvD att ”marknaden har blivit ett monster som ingen riktigt förstår”. Det är nog många som gärna håller med honom. Om inte annat så av politiska skäl.

Men Gardell är långt mer insiktsfull än artikelns rubrik – ”Marknaden har blivit ett monster” – visar. Om man läser den noggrant blir det ganska tydligt vad han uttalar sig om: börsen svänger kraftigt både uppåt och nedåt för att krisen är ett faktum och politiker världen över inte har en aning om hur de ska agera. Men det handlar också om att det är semestertider (färre analytiker och handlare på plats) och att börsen i allt större utsträckning är automatisk och ”algoritmbaserad”. Därav, säger han, följer att ”aktiemarknadens funktionssätt har verkligen försämrats” och marknaden blivit till ett monster.

För en ekonomijournalist är tolkningen uppenbar. Det är bara att plocka fram Das Kapital ur bokhyllan och läsa om kapitalismens inneboende kontradiktion, som ju ger upphov till ständiga konjunktursvängningar, alltmer frekventa kriser, och – förr eller senare – hela systemets kollaps.

Den lilla majoritet av ekonomiska kommentatorer och journalister som har relevant utbildning och erfarenhet har kanske en mer nyanserad bild. Men de tenderar att se och säga samma sak: vi vet så mycket om marknadskrafter och ekonomi, men det är helt uppenbart att människor är slavar under sina ”animal spirits” och i panik plötsligt köper (boom) eller säljer (bust) utan rationella anledningar. Och det finns en mängd matematiska formler som visar att detta måste vara fallet. […]