Den fantastiska felallokeringen

Så fort som centralbanker inflaterar penningmängden via skapandet av krediter eller baspengar kommer fel-allokeringar av resurser att inträffa. Frågan jag tänker försöka besvara är : vad händer om man ägnar mer än två decennier åt att försöka skjuta upp konsekvenserna av dessa fel-allokeringar genom att skapa än mer krediter. Resultatet torde vara intressant för alla Läs mer om Den fantastiska felallokeringen[…]

Jag, pennan

Jag är en blyertspenna. Den alldeles vanliga pennan av trä, så välbekant för alla läs- och skrivkunniga pojkar, flickor och vuxna. Att skriva är både mitt yrke och min hobby. Jag gör inget annat. Du kanske undrar varför jag ska skriva om mitt ursprung. Jo, för det första är min berättelse intressant. För det andra Läs mer om Jag, pennan[…]

Cervenka rycker ut till oförnuftets försvar

Andreas Cervenka är en gåta. Han påminner mig om hur mycket jag saknar Douglas Adams kompromisslösa försvar av förnuftet. Vi är många som har skrattat högt åt absurda passager i Liftarens Guide till galaxen. Men kanske inte alla förstått att uppskatta ironin i dessa märkligheter? De har nästan alltid udden riktad mot dem som av olika Läs mer om Cervenka rycker ut till oförnuftets försvar[…]

Ekonomi för glada fötter

Gary North föreslog nyligen att att vi räknar upp kapitalismens gåvor, med namn, en efter en, och bjuder in folk att fylla på en lista som skulle bli outtömlig. Mitt tillägg: skor. Jag har läst en saga om en skomakare och hans fru för barnen i flera år. Paret mäktar inte med att göra tillräckligt många Läs mer om Ekonomi för glada fötter[…]

Pussel

Ett hjärnpyssel som leder vilse

På Evolution Blog förser Jason Rosenhouse oss med följande “pyssel för hjärnan”: Det är augusti månad i en semesterort vid kusten. Regnet faller och den lilla staden är övergiven. Tiderna är svåra. Alla är försatta i skuld. Alla lever på kredit. Så, en dag, kommer en rik turist på besök. Han kliver in på hotellet, lägger en hundradollarssedel Läs mer om Ett hjärnpyssel som leder vilse[…]

Om ”problemet” med jordens överbefolkning

Lars A. Boisen och Karl-Erik Norrman skriver på SvD Brännpunkt 22/10 om en pågående befolkningsexplosion och jordens påstådda överbefolkning. Det är ett tema som diskuterats sedan åtminstone Thomas Robert Malthus dagar och som är ständigt återkommande, inte minst i miljö- och djurrättskretsar. Men problemet är att det nästan alltid, liksom hos Boisen och Norrman, bygger Läs mer om Om ”problemet” med jordens överbefolkning[…]

Frågor du inte bör ställa om staten och ekonomin

Frihetens logik är väldigt enkel, men tyvärr brukar det ändå krävas att man läser tunga verk inom nationalekonomi och filosofi för att bli övertygad om frihetens fördelar. Detta är något vi på Mises.se försöker ändra på. Man behöver alls inte läsa tjocka böcker för att få upp ögonen för frihet – det räcker med att ställa några enkla (svåra) frågor som träffar roten av problemet. Vi har därför kompilerat en lista med just sådana frågor – kniviga, kluriga, roliga frågor som man med fördel kan ställa till statsförsvarare. Inte ens den mest erfarne politikern hade kunnat slingra sig ur dem i en TV-debatt, och det kan vara skälet till varför de heller aldrig ställs – förutom här på Mise.se, förstås. Mycket nöje!

Nollsummespel och valfrihets-romanticism

Ekonomi är egentligen väldigt enkelt och logiskt. Men för att förstå vår komplexa, moderna ekonomi måste vi först förstå grunderna. Både ”vänstern” och ”högern” stirrar sig blinda på vissa fenomen utan att ha en susning om hur marknaden i grunden fungerar. Och då hittar man på en massa strunt för att belägga sin världsbild, vilket gör att man skapar problem där det inte finns några. Och dessa problem måste man då gå hårt åt för att lösa. Politiker är precis som mannen med hammaren som tenderar att se alla problem som spikar som måste slås ned – de kan bara tänka sig politiska lösningar.

Frimarknadsextremism

Den fria marknadens motsatsVänsterpartiets Jonas Sjöstedt skriver idag på SvD Brännpunkt om vad partiet kan lära sig av finanskrisen. Även om det (naturligtvis) finns många dumheter att kommentera på i artikeln, får första stycket illustrera den så vanliga men ack så felaktiga synen på marknaden:

Det globala ekonomiska systemet befinner sig i djup kris. Den avreglerade finanskapitalism som gav oss krisen 2008 visar nu alla tecken på att en ny nedgång står för dörren.

Jag tänker givetvis på orden ”den avreglerade finanskapitalism som gav oss krisen”. Detta är något som hävdas i parti och minut – och det är sant. Det skedde viss avreglering innan krisen slog till. Detta tas av vänstern (inte bara partiet) som intäkt för att en avreglerad marknad fungerar precis som Marx beskrev den: den inneboende motsättningen i kapitalismen skapar alltmer frekventa kriser, vilka till slut leder till att systemet rämnar och förbyts i proletariatets diktatur.

Marx hade förstås helt fel, men om man – som vänstern – tror att han hade rätt, varför är man då emot avregleringar? En helt avreglerad marknad skulle ju bringa den eviga och vackra kommunismen, så det bästa för dem med socialistiska ideal borde vara att avreglera så mycket och så snabbt som möjligt. Men de kämpar hårt för raka motsatsen. (Och passar på att tala om kapitalismens fundamentala kontradiktion…)

Men jag tänkte inte tala om den ideologiskt medvetna vänstern (vilket är synonymt med ”ekonomiskt ignorant”), utan om den medelsvenssonska synen – som i mycket går i linje med vänsterns syn, men är långt mindre ideologiskt medveten. Och det är här tal om ”frimarknadsextremism” kommer in. Avregleringarna förekom krisen, så hur kan man förespråka fler avregleringar? Alla vet ju att marknaden måste regleras för att fungera.

Det är ett vanligt uttalande även från dem som anser sig vara ”höger”.

[…]

Om Says lag – Del II

Den enda möjliga orsaken till en monetär kontraktion är en monetär expansion utöver tillgängliga reserver av standardpengar, dvs skapandet av omloppsmedel. Skapandet av omloppsmedel kommer att fortgå så länge det är tillåtet att ha fraktionella reserver. Endast ett system med hundraprocentiga bankreserver skulle vara inflations- och deflationssäkert. Endast ett sådant system skulle undvika konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner.

Chomsky och ekonomin

Varför ska vi då bry oss om vad Chomsky, eller någon annan kritiker för den delen, förespråkar? Helt enkelt för att om vi blir av med det som kritikern kritiserar och sedan ersätter det med det som kritikern förespråkar, kan det faktiskt riskera att bli värre! Detta i sig rättfärdigar förstås inte status quo; det innebär bara att vi förkastar ett visst alternativ för status quo.

Om Says lag

I denna första del kommer jag att försöka beskriva idén bakom Say’s lag och påståendet om att produktionen skapar sin egen efterfrågan. I nästa del kommer jag att visa hur Say’s lag kan användas för att avfärda vanliga idéer om att konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner beror på (i) en allmän överproduktion av varor och tjänster samt (ii) en brist på pengar (underkonsumtion) och att därför ekonomin måste ”stimuleras” med hjälp av tryckpressarna eller nya bankreserver från Riksbankens sida.