Cervenka om BNP-bluffen

Wijkman och Cervenka på djupt vatten

Andreas Cervenka skriver idag i en krönika – Tillväxten – en jobbig tvångströja – om hur BNP-siffror blir ett hänsynslöst mål utan eftertanke eller långsiktighet. Så blir givetvis alltid fallet när man ska centralplanera en ekonomi och satsar på att aggregerade siffror ska ”gå upp” eller ”gå ned” – detaljerna blir offer för allehanda oavsiktliga konsekvenser, som planerarna inte kunnat ana när de drog aggregerade kurvor med linjal.

Vi har tidigare nämnt detta problem med direkt hänvisning till BNP-måttet i vår diskussion om just Cervenkas alster (t ex här och här). Så har Cervenka läst mises.se-bloggen och lärt sig om BNP-bluffen? Icke. Krönikan är dessvärre en annons för Anders Wijkmans senaste bok i den politiska korrekthetens tecken. Anders Wijkman gör inget annat än uttalar dumheter ur just detta perspektiv – oavsett vilket parti han för tillfället representerar (han har väl varit företrädare för tre hittills?).

Det är sällan det kommer något vettigt ur Wijkmans mun (men det är nästan alltid politiskt ”korrekt”), och nästan alltid handlar det om civilisations- och ekonomisk kritik mot bakgrund av en oerhört dålig analys och retoriskt vurmande för ”miljön”. Mot bakgrund av Wijkmans bok skriver Cervenka:

Boken visar med nästan obehaglig tydlighet hur de ekonomiska och ekologiska systemen befinner sig på kollisionskurs. Ett problem är finansmarknaderna som i sina kalkyler bortser från de långsiktiga riskerna. Värderingen av världens olje- och gasbolag bygger tillexempel på att alla deras reserver ska utvinnas och förbrännas, något som skulle betyda katastrof för klimatet. Blindheten för farorna leder till kraftig underprissättning av fossila bränslen och överinvesteringar i oljeindustrin. Att evig tillväxt i en ändlig värld är en hopplös ekvation har aldrig bekymrat aktieanalytiker.

Det är svårt att få in så många felsteg på så få meningar. Gratulerar.

Ekonomi och ekologi är inte på kollisionskurs och har aldrig varit. Däremot finns kortsiktiga och skadliga vinster att göra där äganderätten antingen åsidosatts eller fått stå tillbaka för politiska vinster. […]