Vad är en resurs egentligen?

I debatten som blossat upp lite här och var till följd av mitt svar till (enligt vissa, ”angrepp på”) Birger Schlaug har en mängd människor främst från miljörörelsen sett sig manade att uttrycka sin bestörtning över hur naiva nationalekonomer (läs: Per Bylund) är vad gäller resurser, ekonomin och miljön. Dessutom har jag, har jag fått Läs mer om Vad är en resurs egentligen?[…]