Häxprocesser dödar människor!

En ofta talande termometer på ett samhälles moraliska medvetenhet är rubriksättningen i dess mest lästa tidningar. I detta fall är det rubriceringen av en artikel relaterad till den misslyckade drogpolitiken i Aftonbladet som kan fånga en kulturkritikers intresse med följande konstaterande: ”Drogpolitiken dödar människor”. Nya förhållningssätt och perspektiv på drogkriget än den ännu rådande förbudsmentaliteten är förstås Läs mer om Häxprocesser dödar människor![…]

Att försvara det oförsvarbara: Den korrupta snuten

Ett förbud mot narkotikahandel leder till att priset på droger stiger, vilket gör det svårt för missbrukare att få tag i dem. Till följd av detta måste de därför begå fler och fler brott för att få ihop de pengar som krävs. Genom att förbjuda försäljning av narkotika utsätts allmänheten för en brottsrisk. Att upprätthålla detta förbud, vilket Serpico gör, är att betrakta lagen som viktigare än att skydda medborgarna.

Att försvara det oförsvarbara: Drogmissbrukaren

Missbruksfrågan bör separeras från de sociala problem som oftast associeras med det, såsom att missbrukare måste ge sig in i brottslighet för att finansiera sitt missbruk. Detta orsakas av den lagstiftning som förbjuder narkotika och är därmed ett separat problem – inte ett direkt resultat av drogen i sig. Missbruksfrågan handlar istället om alla de andra problem som missbrukare sägs dras med.

Varför legalisera nu?

Drogförbud är en börda för skattebetalarna. Det är en börda för de offentliga finanserna. Det är en börda för det straffrättsliga systemet. Det är en belastning för sjukvården. Den ekonomiska krisen har intensifierat alla dessa bördors smärta, och en legalisering skulle minska eller eliminera dem. Det borde inte komma som någon överraskning att alkoholförbudet upphävdes när den Stora Depressionen var som allra värst.

Stoppa vattenpiporna!

Fältassistenterna på Söder har gjort en ny upptäckt: –Rökning är en inkörsport. Har man inte provat rökning provar man inte cannabis, säger Anna Holgersson och berättar att vattenpipsrökning kan påminna om cannabis. Pipan skickas runt i grupp, på samma sätt som en joint. Empirin i detta verkar bestå i att man har frågat några ungdomar. Läs mer om Stoppa vattenpiporna![…]

Under tiden i Sverige

Under tiden resten av världen byter strategi i ”kriget mot drogerna” så fortsätter Sverige i tidigare inkörda hjulspår. Den svenska strategin går tvärtemot internationell forskning även fast professor Ted Goldberg har även bidragit med lång gedigen forskning i Sverige som ignoreras. Rent generellt kan kritiken mot ”kriget mot droger” delas in i tre kategorier: 1. Läs mer om Under tiden i Sverige[…]

Förbudslagstiftningens ekonomiska aspekt

Drogproblemet är en favorit som rätt ofta dyker upp i repris. I USA har det så kallade War on Drugs rasat i flera år redan. På andra sidan skranket står de som vill legalisera droger. Av dessa är det en del som nöjer sig med de lätta drogerna, resten vill att allt skall vara lagligt. Läs mer om Förbudslagstiftningens ekonomiska aspekt[…]