Acceptans, drömmar och människovärde

Acceptans Acceptans är ett centralt begrepp inom psykoterapi och behandling och åsyftar bland mycket annat en klients förmåga att acceptera en svår verklighet som en anhörigs bortgång, beskedet om en svår sjukdom eller något annat som för klienten utanför sin trygghetszon och innebär lidande. Att förtränga verkligheten, att hoppas på något som sannolikt inte kommer Läs mer om Acceptans, drömmar och människovärde[…]