Vem är din favoritdiktator?

På samma sätt som alla har sitt favoritbrott, har alla även sin favoritdiktator. Under en stor del av 1900-talet var Fidel Castro alla intellektuellas älskling. Delvis var det för att han, likt dem, var så ovårdad, och delvis för att han så fullständigt representerade deras allra högsta önskemål (inom varje rebell döljer sig en diktator). Läs mer om Vem är din favoritdiktator?[…]

Thomas Hobbes och den absoluta staten

I sitt berömda arbete Leviathan skrev Thomas Hobbes om hur den absoluta makten överförs från folket på en enskild person i staten genom ett samhällsfördrag: The only way to erect such a Common Power, as may be able to defend them from the invasion of Forraigners and the injuries of one another and thereby to Läs mer om Thomas Hobbes och den absoluta staten[…]

Varför dåliga människor har makten

En av de mest utbredda och accepterade föreställningarna hos nationalekonomer är följande: alla monopol är dåliga utifrån konsumentens synvinkel. Den klassiska definitionen av monopol är ett exklusivt privilegium tilldelat en enskild producent av en vara eller tjänst, d.v.s. frånvaron av fritt inträde till detta specifika produktionsområde. Med andra ord, en enda verksamhet, A, tillåts producera Läs mer om Varför dåliga människor har makten[…]