Därför gick Detroit i konkurs

Läser på SvD Näringsliv en artikel med samma rubrik som denna bloggpost. Men den svarar inte på frågan – den försöker inte ens göra det. Istället är den baserad på en lista över nio punkter som är tänkta att förklara den nyligen offentliggjorda konkursen av en tidigare mycket framgångsrik amerikansk stad. Listan är dock i samtliga fall konsekvenser av det som gick så urbota fel i staden.

Listan hämtar SvD från ekonomerna Peter Hayes och Jim Schwartz, som sammanfattat statistiken och därigenom gjort oerhört tydligt varför det inte finns någon räddning för Detroit. Dvs, en ”förklaring” till konkursen enligt SvD Näringslivs journalister (eller rubriksättare). Den som har minsta sinnelag för ekonomiskt tänkande ser direkt att ingen av punkterna förklarar någonting, utan att de är konsekvenser av något annat som var och en för sig, men framför allt tillsammans, gör situationen ohållbar:

1. Minskande befolkning – människorna flyr staden.

2. Hög arbetslöshet.

3. Höga kommunala (offentliga) utgifter.

4. En imploderande bostadsmarknad.

5. Upptrappat våld/brottslighet.

6. Neddragning av offentlig service.

7. Reparationskostnader till följd av negligerat underhåll av infrastruktur, mm.

8. Dalande skatteintäkter.

9. Ökande offentliga skulder.

Samtliga dessa ”förklaringar” är resultat av den hypersocialisering som experimentet Detroit sysslat med. Från så kallad ”corporate welfare”, som under årtionden hållit ineffektiva och närmast konkursmässiga biltillverkningsföretag under armarna, till en hypermetastasisk välfärds- och ta-hand-om-stat.  […]

Statskorrigeringens tid?

Den som är insatt i österrikisk konjunkturcykelteori (vilket egentligen är en teori om ohållbar, artificiell tillväxt snarare än en teori om kris/nedgång som andra sådana teorier) har säkert tänkt och uttalat sig om lågkonjunkturer i termer av ”korrigering”. Paul Krugman har, i sin sedvanligt oärliga och illusionistiska stil, omtalat korrigeringen som ”bakfylla” och sedan avfärdat Läs mer om Statskorrigeringens tid?[…]