Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin

En fråga som blivit alltmer trängande på sistone är synen på kunskap och vetskap. Och eventuellt, åtminstone i förlängningen, synen på vetenskap. Delvis har detta att göra med den positivistiska empiricismens segertåg, samt dess ödesdigra konsekvenser för kunskapande inom samhällsvetenskap och humaniora. Men delvis handlar det också om en demokratisering, i ordets sämsta bemärkelse. Jag Läs mer om Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin[…]

Det var bättre förr I: Nürnbergrättegångarna och moralen

Ibland har jag lekt med tanken om hur det sett ut om nazismen besegrats på 2000-talet och de vinnande allierade hade upprättat militärdomstolar för att döma ledande nazister för sina brott mot mänskligheten. Anledningen till ett sådant ”tänk om”-experiment är att identifiera hur världen förändrats under de gångna årtiondena. I viss mening hade det givetvis Läs mer om Det var bättre förr I: Nürnbergrättegångarna och moralen[…]