Den Nya Ekonomin och feodalismen

Vissa ekonomer som (ofta av politiska skäl) inte har alltför mycket till övers för ekonomiska lagar och sanningar som varit etablerade i sekler uttalar gärna att en ”ny ekonomi” kräver en ”ny ekonomisk teori”. Det är givetvis lika falskt som att säga att vi behöver en ny medicinsk vetenskap bara för att influensan bryter ut. Ekonomiska lagar håller även om ekonomier och marknader förändras – det är liksom det som är anledningen till att kalla dem ”lagar”.

Det intressanta i vår tid är emellertid att den ”nya ekonomin” uppenbarligen praktiskt leder till en gammal ekonomisk praktik. (Men det är kanske detta som ny-ekonomerna egentligen vill se.) Ett exempel på detta är produktionen av musik och film, där en uttjänt och inte längre relevant affärsmodell försvaras med politiska medel – istället för att anpassa affärsmodellen tillverkligheten. Följden blir en himla massa politiska snedsteg och ett skrå- och kastsamhälle precis som vi trodde att vi gjorde oss av med i och med industrialiseringen.

Och nu ser vi hur nästa bransch får smaka på utvecklingen och reagerar som feodalherrar snarare än entreprenörer: telefoni. […]